O Reembolso Do Préstamo Acordo - Weibo Tecnoloxía De Internet (China) Co. Ltd. Mostra de Contratos e Formas de Negocios

Compensación Como da data, a fin de adquirir o interese patrimonial en Pequín Weeing Tecnoloxía Co, Ltd(en adiante referida como"Weeing'), o Mutuários entrou nunha certa Contrato de Préstamo (o"Contrato de Préstamo') con Weibo Tecnoloxía, polo cal, o Mutuários obtivo un préstamo a partir de Weibo Tecnoloxía en unha cantidade de COSTELA (o 'Préstamo'), e que o Préstamo non foi reembolsado aínda O Mutuários e Weibo Tecnoloxía entrou nunha certa Equidade Acordo de Transferencia de data (a 'ETA'), whereunder, o Mutuários acordou trasladar a Weibo Tecnoloxía ou calquera partido designado polo Weibo Tecnoloxía (o 'Cessionário') a equidade de interese realizada polo Mutuários en Weeing (o 'Tema de Interese') e en consideración de tal transferencia, o Cessionário debe pagar o Mutuários RMB como o prezo de compra agregada (a"Prezo de Compra') do Asunto de Interese sobre a consumación de tal transferencia e As Partes acordaron para compensar a débeda do Mutuários para Weibo Tecnoloxía baixo o Acordo de Reembolso contra Weibo Tecnoloxía obriga de pagamento do Prezo de Compra para o Mutuários baixo a ETA, AGORA, POLO tanto, despois de consultas, as Partes chegar a un acordo como segue con respecto á débeda conxunto-off e o reembolso do Préstamo. No caso de que o Prestatario transferencias unha parte do Tema de Interese para un Cessionário designado polo Weibo Tecnoloxía de acordo con ETA, a parcela da débeda polo Debedor para Weibo Tecnoloxía marco do Acordo de Préstamo equivalente á parte do Prezo de Compra de tales parte do Asunto de Interese debe ser compensado tal Cessionário obrigación para o Debedor para o pagamento da parte de o Prezo de Compra de tales parte do Tema de Interese. Noutras palabras, sobre a consumación da transferencia do Mutuários para o Cessionário de unha parte do Tema de Interese, considérase que o Mutuários ten reembolsado unha parte da débeda do Mutuários para Weibo Tecnoloxía marco do Acordo de Préstamo equivalente á parte do Prezo de Compra de tales parte do Tema de Interese. O importe de calquera tipo de reembolso deben ser calculado pola seguinte fórmula: X T× (÷B), onde X representa o importe reembolsado polo Mutuários e T representa o importe total da débeda do Mutuários para Weibo Tecnoloxía Un representa a cantidade de Materia de Interese que foi trasladado para o Cessionário e B representa o importe total do Asunto de Interese. dous Sobre a consumación da transferencia do Mutuários para o Cessionário do importe total do Asunto de Interese, a débeda do Mutuários para Weibo Tecnoloxía marco do Acordo de Préstamo debe ser compensado calquera e todos os Cessionário obriga de pagamento para o Mutuários do Prezo de Compra do Asunto de Interese baixo a ETA. Como resultado, o Mutuários non debe ser necesario para realizar a súa obriga de facer o reembolso para Weibo Tecnoloxía marco do Acordo de Préstamo e o Cessionário non debe ser necesario para realizar a súa obrigación de pagar calquera Prezo de Compra para o Mutuários baixo a ETA. un Weibo Tecnoloxía non pode solicitar o Mutuários a pagar calquera débeda do Mutuários para Weibo Tecnoloxía marco do Acordo de Préstamo en calquera forma que non sexa a través a xogada-fóra de tal débeda contra a transferencia do Asunto de Interese como contemplado abaixo. Do mesmo xeito, o Mutuários non pode solicitar a Cessionário para pagar o Mutuários calquera parte do Prezo de Compra baixo a ETA en calquera forma que non sexa a través da débeda conxunto-off como contemplado abaixo.

dous O Mutuários debe trasladar o Asunto de Interese para a Cessionário de acordo coa ETA e satisfacer toda a súa débeda debido a Weibo Tecnoloxía marco do Acordo de Préstamo a través da débeda conxunto-off como contemplado abaixo.

Sen o previo consentimento por escrito de Weibo Tecnoloxía, o Mutuários non pode pagar calquera débeda do Mutuários para Weibo Tecnoloxía marco do Acordo de Préstamo en calquera forma que non sexa a través a xogada-fóra de tal débeda contra a transferencia do Asunto de Interese como contemplado abaixo. tres desde a data de efectividade deste Acordo, o momento para o Mutuários reembolso de calquera parte do Préstamo marco do Acordo de Préstamo será determinado polo Weibo Tecnoloxía ao seu exclusivo criterio. Weibo Tecnoloxía terá dereito a solicitar en calquera momento o Mutuários para reembolsar Weibo Tecnoloxía de todo ou calquera parte do Préstamo na forma prevista abaixo. catro no caso de que calquera discrepancia entre a calquera disposición no Contrato de Préstamo e a prestación anterior, o anterior disposición debe prevalecer. cinco No caso de que o Prestatario é prestados incapaz de transferencia para o Cessionário calquera Tema de Interese debido a calquera lei ou regulación da República popular da China (RPC') ou calquera substantivo obstáculos atopados no desempeño real do presente Acordo, as Partes deberán, por unirse a principal de igualdade e beneficio mutuo e de boa fe, determinar a través de negociacións, un enfoque específico para pagar o Préstamo que está pechada a intención deste Acordo. Este Acordo entrará en vigor despois de ser asinado por ambas as Partes e expirará sobre a representación completa por cada Partido de todas as súas respectivas obrigas aquí. dous Despois de ter alcanzado un acordo a través de negociacións, as Partes poderán, en calquera momento, modificar ou prematuramente rescindir este Contrato por acordo escrito. un Calquera dano directo ou indirecto incumprimento por calquera das partes de calquera disposición do presente Acordo, ou calquera fallo de calquera das partes para asumir en todo ou para asumir en tempo e en plena de calquera das súas obrigas baixo este Contrato debe constituír un defecto abaixo. En tal caso, o non falta Festa (o 'Non-falta Partido') notificará a falta de Partido (o"Incumprimento Partido'), por escrito, para curar a súa violación e tomar axeitada, eficaz e oportuna medidas para eliminar o efecto de tal violación e indenizar Non falta do Partido contra calquera e todas as perdas causadas por tal incumprimento. dous Mediante a aparición de calquera incumprimento que, en razoable e obxectivo xuízo do Non-falta Partido fixo imposible ou inxusto para os Non-falta Festa para realizar as súas respectivas obrigas aquí, Non inadimplente Partido terá dereito a notificar a Falta de Festa por escrito que Non inadimplente Partido vai suspender o seu desempeño das súas respectivas obrigas aquí ata o Incumprimento do Partido deixou tal violación, tomadas adecuada, eficaz e oportuna medidas para eliminar o efecto de tal violación e indenizados Non falta do Partido contra calquera e todas as perdas causadas por tal incumprimento. tres as perdas do Non falta Festa causados pola violación da Falta de Festa que son indemnifiable pola Falta Partido debe incluír o directa perdas económicas e de calquera e todos os previsible indirecta perdas e gastos acessórias, incluíndo, sen limitación, honorarios advocatícios, contencioso e arbitraxe custos, gastos financeiros e viaxar gastos. un Calquera litixio entre as Partes en relación á interpretación ou cumprimento de calquera disposición abaixo debe ser resolto a través agradable consultas entre as Partes. dous Calquera disputa non pode ser tan resolto a través de tales consultas debe ser encamiñado para a China Internacional Económico e Comercio de Arbitraxe da Comisión de arbitraxe, de acordo coa súa eficaz normas de arbitraxe. Arbitral premio será definitiva e vinculante para ambas Partes. tres conclusión, eficacia, rendemento, interpretación e resolución de disputas rexeranse pola as leis da república popular da CHINA. un en calquera caso antes comprensión mutua ou acordo entre as Partes en relación con calquera relevante tema abaixo conflitos con este Acordo, este Acordo debe prevalecer. dous Títulos aquí están inseridos para facilidade de referencia só e non debe afectar a interpretación de calquera prestación aquí. catro No caso de que calquera disposición do presente Acordo, ou se non válida ou inexeqüível, en todo ou en parte, debido a incumprimento con calquera lei ou regulación gobernamental ou doutro xeito, o parte de tal prestación afectados, así debe ser considerado foron excluídos deste Contrato dende que, con todo, que tal exclusión non debe afectar a forza legal e efecto de calquera outra parte de tal disposición ou de calquera outra prestación deste Acordo. En tal caso, as Partes deberán negociar para unha nova disposición para substituír tal non válida ou inexeqüível prestación. cinco Salvo o especificado neste documento, calquera fallo de calquera das partes para o exercicio ou calquera atraso de calquera das partes no exercicio de calquera dos seus dereitos, poderes ou privilexios abaixo non debe ser considerada como unha renuncia do exercicio de tal dereito, poder ou privilexio. Calquera único ou exercicio parcial de calquera dereito, poder ou privilexio non debe prexuízo do exercicio de calquera outro dereito, poder ou privilexio. seis Este Acordo debe ser executado en dous homólogos con igual forza legal e efecto, con un para cada Partido. Un ou máis persoas entraron en Reembolso do Préstamo Acordo con Weibo Tecnoloxía utilizando este formulario.

De conformidade coa Instrución ii a Artigo da Regulación S-K, o Solicitante só pode presentar este formulario como unha exposición con un programa establecendo o material detalles en que o executado acordos difiren este formulario.